• Per geplaatste vacature rekent Socius een bedrag van 35 euro aan. Dit bedrag dient om administratieve kosten te dekken.
 • Het verschuldigd bedrag moet overgeschreven worden op het Socius-rekeningnummer BE07-068-1047930-66, onder vermelding van ‘Vacature – naam organisatie – nummer vacature’. Opgelet: enkel dit rekeningnummer gebruiken voor de betaling van de vacatures.
 • Erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenenwerk en/of hun regionale afdelingen kunnen hun jobaanbiedingen gratis op de website plaatsen.
 • Vacatures worden maximaal 1 maand online geplaatst. Hierbij geldt de datum waarop de vacature voor het eerst effectief op de website verschijnt, als startdatum.
 • Eventuele latere verbeteringen of toevoegingen aan vacatures worden niet aangerekend.
 • Drie soorten vacatures komen in aanmerking voor opname in de jobrubriek van www.socius.be:
  • alle vacatures van erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk;
  • vacatures van niet-commerciële organisaties uit de brede sociaal-culturele sector waarvoor personen met een opleiding sociaal-agogisch werk, sociaal of pedagogisch hoger onderwijs of een andere menswetenschappelijke richting in aanmerking komen;
  • vacatures van niet-commerciële organisaties uit de brede sociaal-culturele sector waarvoor personen die vertrouwd zijn met, of ervaring hebben in, de brede sector van het sociaal-cultureel werk, in aanmerking komen.
 • Socius eigent zich het recht toe vacatures te weigeren.
 • Ingevoerde vacatures verschijnen onmiddellijk online. Het factuur voor het verschuldigde bedrag wordt u nadien toegezonden.
 • Socius kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van technische problemen die buiten de macht van Socius vallen.
 • Voor vragen in verband met het plaatsen van vacatures, neemt u contact op met max.frans@socius.be, tel.: 02 215 27 08.
 • Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.
 • Door gebruik te maken van het online-formulier voor het plaatsen van vacatures op de Socius-website aanvaardt u bovengenoemde algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.