Wereldwijd wordt de rol van en de waarde van sterke Culturele en Creatieve Sectoren (CCS) steeds breder erkend. Die evolutie is ook in de Europese Unie merkbaar.

Het ondersteunende Europese beleidsinstrumentarium biedt veel mogelijkheden die tot op heden echter weinig bekend zijn binnen het Vlaamse culturele en creatieve veld. Met uitzondering van Creative Europe worden ze binnen Vlaanderen nauwelijks benut.

Dit is verrassend want België kan schitterende resultaten voorleggen voor wat betreft deelname aan het voormalige Cultuurprogramma 2007-2014. Ook in de recente Creative Europe subsidieronde 2014 en –ronde 2015 behoudt België een sterke positie (meer informatie over het Creative Europe Subprogramma Cultuur).

Met deze toolbox zetten we alvast een eerste stap om Vlaanderen het onbenut potentieel van de vele Europese programma’s en steunmaatregelen te laten zien. Deze toolbox kwam tot stand op basis van de Subsidiewijzer van Vleva. De toolbox bundelt de voor de CCS meest relevante EU-instrumentarium in één overzicht en dat specifiek vanuit de blik van de CCS.

In eerste instantie maak je een selectie op basis van de door jou gehanteerde organisatievorm. Aansluitend kies je welke prioriteiten op jouw praktijk van toepassing zijn. Zo krijg je enkel te zien wat relevant is voor jouw activiteiten binnen het culturele en creatieve veld. Probeer zeker de verschillende prioriteiten die gesuggereerd worden.

Niet elk subsidieprogramma staat open voor iedereen. Aan alle EU-programma’s zijn criteria verbonden. Eén van deze criteria is het type organisatie/praktijk waarbinnen je werkt.

De toolbox bundelt voor de Culturele en Creatieve Sectoren de meest relevante EU-instrumentarium in één overzicht en dat specifiek vanuit de blik van de CCS. Bekijk de toolbox online op de website van het Kenniscentrum Sociaal Europa.