De Landcommanderij Alden Biesen is partner in het internationaal project Story Regions. In dit vertelproject zoeken zij naar het potentieel van de mondelinge vertelkunst als instrument voor ‘leren’ voor verschillende doelgroepen in het volwassenenonderwijs en in sociale en culturele contexten. Ze introduceren vertelactiviteiten en verteltechnieken als een bindende factor om verschillende vormings- en socioculturele sectoren in een regio of gemeente te verenigen voor samenwerking tot ‘leren’, tot gemeenschapsopbouw en voor inclusie van moeilijk bereikbare groepen.

Help mee aan het onderzoek naar vertelprojecten op het werk en vul de online survey in over het gebruik van vertellen en verteltechnieken in de vormings- en socio-culturele sector. De survey peilt ook naar de noden van de sector in dit verband. De vragen zijn in het Engels geformuleerd, maar je mag in het Nederlands of in het Engels antwoorden.