De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod of ondersteunt initiatieven die uitgaan van kansengroepen.

Voor participatieprojecten zijn er twee indiendata:

  • uiterlijk op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
  • uiterlijk op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar

Let op: meerjarige projecten kunnen uitsluitend op 1 augustus indienen. Maximale looptijd van meerjarige projecten is 3 jaar.

De formulieren bezorg je als volgt aan het agentschap:

  • één exemplaar op papier, ondertekend en losbladig
  • één exemplaar elektronisch

Verzend de papieren versie aangetekend of geef deze af tegen ontvangstmelding op het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Afdeling Sociaal-Cultureel Werk, Peter Heyns, Arenbergstraat 9 – 4e verdieping, 1000 Brussel.

De elektronische versie verzend je via het e-mailadres: participatieprojecten@cjsm.vlaanderen.be.

Je vindt meer informatie op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.