Vrijwilligers en professionele medewerkers werken samen om een breed publiek in heel Vlaanderen en Brussel vorming aan te bieden rond natuur, omgeving, erfgoed, milieu en mens.

Natuurpunt CVN zorgt voor bijna 9.000 vormingsuren jaarlijks. Gemiddeld is dat elk uur één lesuur, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. De nieuwe vereniging is erkend binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Naast mensen verwondering en kennis bijbrengen over de natuur, wil Natuurpunt CVN samen met lokale vrijwilligersgroepen werken aan een sterk middenveld. Burgers die zich verenigen en samen standpunten ontwikkelen kunnen wegen op het beleid. Zo levert Natuurpunt CVN een bijdrage tot de maatschappelijke zorg voor natuur, milieu en erfgoed. Natuurpunt CVN is een open netwerkorganisatie die opereert binnen de schoot van Natuurpunt, met 95.000 leden de grootste natuurorganisatie van Vlaanderen.

Leren zit in onze natuur

CVN is vooral bekend van de natuurgidsencursussen die sinds 1966 georganiseerd worden. Natuurpunt Educatie werd opgericht in 1995 om het vormingswerk van De Wielewaal, dat teruggaat tot 1933, verder uit te bouwen.

De komende jaren wil Natuurpunt CVN inzetten op raakvlakken tussen beleidsdomeinen: natuur en landbouw, economie, onderwijs en welzijn. Daar liggen nog veel kansen voor de verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor natuur en milieu. Ook wil de organisatie de werking rond natuur, cultuur en erfgoed versterken en een archief aanleggen van de natuurbeweging in Vlaanderen. Natuurpunt CVN wil met het vormingswerk maatschappelijk kwetsbare groepen bereiken en mee laten genieten van die natuur.

Tijdens het startfeest in het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom werd het publiek getrakteerd op een quiz door de jonge pionier Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt CVN, bekend van tv-programma’s als Wild van Dieren en Het zijn net Mensen en bijdragen van iets minder jonge pioniers waaronder Baron Edgar Kesteloot en Paul Stryckers. Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz liet via zijn kabinetsmedewerkerster Marleen Platteau, zijn lof voor de fusie optekenen. Ook de keuze om in te zetten op innovatie en verbreding kon op waardering rekenen van de minister.