Zij hebben de mogelijkheid om te participeren aan Kernactie 1 of de ‘individuele leermobiliteit’ (aanvraag in te dienen voor 2 februari 2016) en aan Kernactie 2: ‘samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken: de strategische partnerschappen’ (uiterste indieningsdatum is hier 31 maart 2016).

Op het tijdstip van ons vorig bericht over deze financieringslijn, beschikten we enkel over de Engelse en officiële versie van de Erasmus+ Programme Guide, goed voor meer dan 300 bladzijden stevige lectuur. Epos (Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking) heeft ondertussen een betrouwbare samenvatting in het Nederlands gemaakt van de mogelijkheden en de voorwaarden onder Kernactie 1. Met een tekst van een tiental bladzijden ken je natuurlijk niet alle details van dit Europees subsidieprogramma, maar het is voldoende om een onderbouwde beslissing te nemen indien je op internationaal vlak wil samenwerken.

Aansluitend nodigen we jullie nogmaals uit om je in te schrijven voor de belangrijke informatiesessie over KA1 en KA2 op vrijdag 11 december 2015 in het Boudewijngebouw in Brussel. Inschrijven voor deze sessie kan via deze link en dit voor 4 december.

Je kan ook contact opnemen met Ronny Leenknegt of op het nummer 02 247 28 36.

Je vindt ook meer informatie op de website van EPOS.