De deelnemers aan het Burgerkabinet bevelen de minister onder andere aan om meer in te zetten op cultuur op school. Daarnaast moeten culturele organisaties, instellingen en artiesten volgens het Burgerkabinet ook nog meer inspanningen leveren om naar de mensen toe te gaan en hen warm te maken om te participeren aan cultuur. Ook moet cultuur volgens de participanten op de openbare omroep een belangrijk bestanddeel blijven vormen van de programmatie.

“Er zijn aanbevelingen die al mooi aansluiten bij het beleid of bij bestaande beleidsinitiatieven. Dat burgers die ver van dat beleid staan, er toch nog op blijven hameren, illustreert dat de cultuursector misschien wel al veel inspanningen levert, maar dat de burgers die inspanningen vaak nog niet als voldoende effectief aanvoelen,” aldus minister Gatz.

 Download het eindrapport met concrete beleidsaanbevelingen voor het cultuurbeleid.

Bron: Nieuwsbrief Sociaal-Cultureel Werk, 14 oktober 2015